Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Havstena

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Havstena 2334 29,8% 23,4% 15,2% 31,6% 9,9% 48,7% 51,3% 0,5% 1,2%
Summa 2334 29,8% 23,4% 15,2% 31,6% 9,9% 48,7% 51,3% 0,5% 1,2%

http://www.val.se