Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mariesjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mariesjö 1542 44,7% 25,0% 12,6% 17,8% 20,5% 54,3% 45,7% 0,4% 1,0%
Summa 1542 44,7% 25,0% 12,6% 17,8% 20,5% 54,3% 45,7% 0,4% 1,0%

http://www.val.se