Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östermalm 1252 28,7% 32,3% 22,4% 16,7% 8,2% 53,8% 46,2% 0,6% 1,5%
Summa 1252 28,7% 32,3% 22,4% 16,7% 8,2% 53,8% 46,2% 0,6% 1,5%

http://www.val.se