Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hentorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hentorp 1346 18,7% 41,7% 20,4% 19,2% 10,3% 49,8% 50,2% 0,4% 1,3%
Summa 1346 18,7% 41,7% 20,4% 19,2% 10,3% 49,8% 50,2% 0,4% 1,3%

http://www.val.se