Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södra Ryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Ryd 1310 15,8% 30,2% 29,9% 24,0% 9,1% 50,6% 49,4% 0,6% 1,7%
Summa 1310 15,8% 30,2% 29,9% 24,0% 9,1% 50,6% 49,4% 0,6% 1,7%

http://www.val.se