Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ryds Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ryds Centrum 1595 28,2% 34,2% 20,5% 17,1% 10,0% 47,0% 53,0% 0,4% 3,5%
Summa 1595 28,2% 34,2% 20,5% 17,1% 10,0% 47,0% 53,0% 0,4% 3,5%

http://www.val.se