Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Ryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Ryd 1321 17,0% 30,1% 30,0% 22,9% 8,1% 47,5% 52,5% 0,5% 2,1%
Summa 1321 17,0% 30,1% 30,0% 22,9% 8,1% 47,5% 52,5% 0,5% 2,1%

http://www.val.se