Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skultorpsbygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skultorpsbygden 1936 16,6% 37,0% 26,4% 20,0% 8,3% 50,7% 49,3% 0,4% 1,0%
Summa 1936 16,6% 37,0% 26,4% 20,0% 8,3% 50,7% 49,3% 0,4% 1,0%

http://www.val.se