Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Värsås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Värsås 1231 18,9% 32,6% 26,6% 21,9% 10,4% 51,0% 49,0% 0,2% 0,6%
Summa 1231 18,9% 32,6% 26,6% 21,9% 10,4% 51,0% 49,0% 0,2% 0,6%

http://www.val.se