Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Igelstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Igelstorp 1181 15,7% 34,3% 26,7% 23,3% 8,5% 50,6% 49,4%   0,5%
Summa 1181 15,7% 34,3% 26,7% 23,3% 8,5% 50,6% 49,4% 0,5%

http://www.val.se