Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Väring

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Väring 1186 18,4% 34,3% 26,6% 20,7% 9,4% 51,1% 48,9% 0,1% 1,3%
Summa 1186 18,4% 34,3% 26,6% 20,7% 9,4% 51,1% 48,9% 0,1% 1,3%

http://www.val.se