Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Frösve-Säter

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Frösve-Säter 1919 13,2% 35,9% 25,5% 25,5% 6,8% 51,0% 49,0% 0,4% 0,9%
Summa 1919 13,2% 35,9% 25,5% 25,5% 6,8% 51,0% 49,0% 0,4% 0,9%

http://www.val.se