Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hjo 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hjo 1 1503 18,4% 27,9% 27,7% 25,9% 9,4% 48,8% 51,2% 0,7% 1,9%
Summa 1503 18,4% 27,9% 27,7% 25,9% 9,4% 48,8% 51,2% 0,7% 1,9%

http://www.val.se