Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hjo 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hjo 2 1366 12,1% 32,4% 23,2% 32,3% 6,8% 49,9% 50,1% 0,4% 0,8%
Summa 1366 12,1% 32,4% 23,2% 32,3% 6,8% 49,9% 50,1% 0,4% 0,8%

http://www.val.se