Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hjo 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hjo 3 1323 16,8% 28,3% 24,1% 30,8% 7,6% 47,6% 52,4% 0,2% 0,5%
Summa 1323 16,8% 28,3% 24,1% 30,8% 7,6% 47,6% 52,4% 0,2% 0,5%

http://www.val.se