Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hjo 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hjo 4 1448 15,3% 24,4% 19,3% 41,0% 5,9% 47,0% 53,0% 0,5% 0,8%
Summa 1448 15,3% 24,4% 19,3% 41,0% 5,9% 47,0% 53,0% 0,5% 0,8%

http://www.val.se