Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hjo 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hjo 5 660 16,2% 26,8% 29,1% 27,9% 6,8% 51,1% 48,9% 0,3% 1,2%
Summa 660 16,2% 26,8% 29,1% 27,9% 6,8% 51,1% 48,9% 0,3% 1,2%

http://www.val.se