Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hjo 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hjo 6 693 17,5% 30,7% 30,3% 21,5% 8,4% 55,0% 45,0% 0,7% 0,9%
Summa 693 17,5% 30,7% 30,3% 21,5% 8,4% 55,0% 45,0% 0,7% 0,9%

http://www.val.se