Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tidaholms Innerstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tidaholms Innerstad 1539 23,4% 23,5% 19,5% 33,7% 9,5% 48,2% 51,8%   1,6%
Summa 1539 23,4% 23,5% 19,5% 33,7% 9,5% 48,2% 51,8% 1,6%

http://www.val.se