Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tidaholm Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tidaholm Östra 1413 18,8% 26,7% 22,1% 32,4% 8,7% 47,8% 52,2%   0,9%
Summa 1413 18,8% 26,7% 22,1% 32,4% 8,7% 47,8% 52,2% 0,9%

http://www.val.se