Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tidaholm Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tidaholm Västra 1307 20,6% 27,9% 20,4% 31,1% 8,3% 47,4% 52,6% 0,1% 0,8%
Summa 1307 20,6% 27,9% 20,4% 31,1% 8,3% 47,4% 52,6% 0,1% 0,8%

http://www.val.se