Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tidaholm Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tidaholm Norra 1311 15,9% 30,6% 21,9% 31,7% 6,9% 50,3% 49,7% 0,2% 0,9%
Summa 1311 15,9% 30,6% 21,9% 31,7% 6,9% 50,3% 49,7% 0,2% 0,9%

http://www.val.se