Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hökensås Södra/Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hökensås Södra/Västra 1396 17,4% 28,5% 30,4% 23,6% 7,9% 53,7% 46,3% 0,5% 1,0%
Summa 1396 17,4% 28,5% 30,4% 23,6% 7,9% 53,7% 46,3% 0,5% 1,0%

http://www.val.se