Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dimbo m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dimbo m.fl. 1400 17,6% 28,4% 26,4% 27,5% 8,0% 50,6% 49,4% 0,1% 0,6%
Summa 1400 17,6% 28,4% 26,4% 27,5% 8,0% 50,6% 49,4% 0,1% 0,6%

http://www.val.se