Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1769 17,8% 27,7% 22,8% 31,7% 7,3% 45,7% 54,3% 0,1% 2,2%
Summa 1769 17,8% 27,7% 22,8% 31,7% 7,3% 45,7% 54,3% 0,1% 2,2%

http://www.val.se