Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dotorp-Tåstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dotorp-Tåstorp 1653 21,0% 27,6% 26,0% 25,5% 9,5% 49,4% 50,6% 0,1% 1,2%
Summa 1653 21,0% 27,6% 26,0% 25,5% 9,5% 49,4% 50,6% 0,1% 1,2%

http://www.val.se