Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fredriksberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fredriksberg 1369 24,4% 27,3% 19,9% 28,3% 9,9% 48,8% 51,2% 0,4% 1,2%
Summa 1369 24,4% 27,3% 19,9% 28,3% 9,9% 48,8% 51,2% 0,4% 1,2%

http://www.val.se