Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vilhelmsberg-Åttagård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vilhelmsberg-Åttagård 1228 18,4% 25,7% 26,9% 29,0% 8,6% 50,8% 49,2% 0,3% 2,3%
Summa 1228 18,4% 25,7% 26,9% 29,0% 8,6% 50,8% 49,2% 0,3% 2,3%

http://www.val.se