Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bergsliden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsliden 1140 14,7% 26,1% 24,5% 34,6% 7,4% 48,2% 51,8% 0,5% 1,1%
Summa 1140 14,7% 26,1% 24,5% 34,6% 7,4% 48,2% 51,8% 0,5% 1,1%

http://www.val.se