Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Floby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Floby 1128 13,4% 27,4% 21,9% 37,3% 6,6% 47,8% 52,2% 0,1% 1,1%
Summa 1128 13,4% 27,4% 21,9% 37,3% 6,6% 47,8% 52,2% 0,1% 1,1%

http://www.val.se