Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Odensberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Odensberg 840 15,0% 33,6% 26,7% 24,8% 6,5% 52,3% 47,7% 0,1% 0,8%
Summa 840 15,0% 33,6% 26,7% 24,8% 6,5% 52,3% 47,7% 0,1% 0,8%

http://www.val.se