Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vartofta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vartofta 1345 15,8% 31,2% 25,1% 27,9% 6,4% 53,1% 46,9% 0,2% 0,4%
Summa 1345 15,8% 31,2% 25,1% 27,9% 6,4% 53,1% 46,9% 0,2% 0,4%

http://www.val.se