Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kättilstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kättilstorp 509 16,3% 29,7% 29,7% 24,4% 6,7% 51,5% 48,5% 1,4% 1,8%
Summa 509 16,3% 29,7% 29,7% 24,4% 6,7% 51,5% 48,5% 1,4% 1,8%

http://www.val.se