Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stenstorpsbygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stenstorpsbygden 1096 15,0% 30,7% 28,0% 26,3% 6,7% 53,2% 46,8% 0,4% 0,7%
Summa 1096 15,0% 30,7% 28,0% 26,3% 6,7% 53,2% 46,8% 0,4% 0,7%

http://www.val.se