Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gudhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gudhem 827 16,0% 31,2% 28,2% 24,7% 6,9% 50,7% 49,3%   0,8%
Summa 827 16,0% 31,2% 28,2% 24,7% 6,9% 50,7% 49,3% 0,8%

http://www.val.se