Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Viken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Viken 1993 19,1% 22,5% 21,1% 37,3% 5,4% 45,8% 54,2% 0,5% 1,6%
Summa 1993 19,1% 22,5% 21,1% 37,3% 5,4% 45,8% 54,2% 0,5% 1,6%

http://www.val.se