Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Klara

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Klara 1429 24,3% 27,2% 23,4% 25,1% 5,5% 47,9% 52,1% 0,5% 8,3%
Summa 1429 24,3% 27,2% 23,4% 25,1% 5,5% 47,9% 52,1% 0,5% 8,3%

http://www.val.se