Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Råtorp norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Råtorp norr 1022 14,0% 41,9% 21,3% 22,8% 8,3% 50,8% 49,2% 0,3% 1,6%
Summa 1022 14,0% 41,9% 21,3% 22,8% 8,3% 50,8% 49,2% 0,3% 1,6%

http://www.val.se