Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Herrhagen 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Herrhagen 2 1565 29,6% 24,4% 22,6% 23,4% 8,1% 49,0% 51,0% 0,4% 2,1%
Summa 1565 29,6% 24,4% 22,6% 23,4% 8,1% 49,0% 51,0% 0,4% 2,1%

http://www.val.se