Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Torrmestad-Lamberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Torrmestad-Lamberget 1216 30,3% 32,9% 20,9% 15,9% 9,1% 51,6% 48,4% 0,3% 2,5%
Summa 1216 30,3% 32,9% 20,9% 15,9% 9,1% 51,6% 48,4% 0,3% 2,5%

http://www.val.se