Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Råtorp söder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Råtorp söder 1012 16,2% 44,6% 17,9% 21,3% 4,9% 47,5% 52,5% 0,1% 1,6%
Summa 1012 16,2% 44,6% 17,9% 21,3% 4,9% 47,5% 52,5% 0,1% 1,6%

http://www.val.se