Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Färjestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Färjestad 1544 23,5% 32,4% 24,4% 19,7% 9,7% 50,3% 49,7% 0,2% 2,1%
Summa 1544 23,5% 32,4% 24,4% 19,7% 9,7% 50,3% 49,7% 0,2% 2,1%

http://www.val.se