Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rud norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rud norr 1587 29,9% 35,3% 17,8% 17,0% 10,1% 46,6% 53,4% 0,4% 1,3%
Summa 1587 29,9% 35,3% 17,8% 17,0% 10,1% 46,6% 53,4% 0,4% 1,3%

http://www.val.se