Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kronoparken söder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kronoparken söder 1337 46,1% 26,9% 15,3% 11,7% 16,6% 48,6% 51,4% 0,1% 3,1%
Summa 1337 46,1% 26,9% 15,3% 11,7% 16,6% 48,6% 51,4% 0,1% 3,1%

http://www.val.se