Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kronoparken öst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kronoparken öst 1178 45,2% 24,1% 16,9% 13,8% 22,3% 49,7% 50,3% 0,5% 2,3%
Summa 1178 45,2% 24,1% 16,9% 13,8% 22,3% 49,7% 50,3% 0,5% 2,3%

http://www.val.se