Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vålberg-Nor

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vålberg-Nor 1485 17,3% 26,5% 27,9% 28,2% 7,4% 52,3% 47,7% 0,6% 1,4%
Summa 1485 17,3% 26,5% 27,9% 28,2% 7,4% 52,3% 47,7% 0,6% 1,4%

http://www.val.se