Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Romstad-Strand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Romstad-Strand 1532 22,4% 35,4% 26,2% 16,0% 8,9% 48,5% 51,5% 0,3% 2,4%
Summa 1532 22,4% 35,4% 26,2% 16,0% 8,9% 48,5% 51,5% 0,3% 2,4%

http://www.val.se