Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gruvlyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gruvlyckan 1363 23,1% 32,7% 20,2% 23,9% 8,8% 47,3% 52,7% 0,4% 2,6%
Summa 1363 23,1% 32,7% 20,2% 23,9% 8,8% 47,3% 52,7% 0,4% 2,6%

http://www.val.se