Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Våxnäs norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Våxnäs norr 1330 25,7% 33,4% 20,2% 20,8% 10,9% 47,1% 52,9% 0,8% 1,8%
Summa 1330 25,7% 33,4% 20,2% 20,8% 10,9% 47,1% 52,9% 0,8% 1,8%

http://www.val.se