Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bellevue-Bergvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue-Bergvik 1473 20,1% 32,7% 26,3% 20,9% 7,9% 51,3% 48,7% 0,3% 1,2%
Summa 1473 20,1% 32,7% 26,3% 20,9% 7,9% 51,3% 48,7% 0,3% 1,2%

http://www.val.se